Najpopularniejsze kierunki studiów w roku 2013/2014 wg liczby kandydatów na 1 miejsce

1. kryminologia 45,7
2. międzykierunkowe studia ekonomiczno - menedżerskie 15,4
3. filologia orientalna - japonistyka 14,6
4. ekologiczne źródła energii 14,1
5. sinologia 13,1
6. komunikacja wizerunkowa 13
7. makrokierunek - bioinformatyka 11,4
8. makrokierunek - bioinformatyka 11,4
9. filologia hiszpańska 11
10. inżynieria mechaniczna i materiałowa 11
11. międzykierunkowe studia ekonomiczno - matematyczne 10,7
12. filologia szwedzka 10,4
13. reżyseria 9,9
14. filologia angielska 9,2
15. chemia budowlana 8,7
16. zarządzanie instytucjami artystycznymi 8,5
17. zarządzanie kulturą i mediami 8,4
18. inżynieria bezpieczeństwa pracy 8,4
19. reżyseria dźwięku 8,3
20. skandynawistyka 8,3
21. inżynieria mechaniczno-medyczna 8
22. neurobiologia 7,9
23. filologia włoska 7,5
24. inżynieria akustyczna 7,2
25. biochemia 7,1
26. biochemia 7,1
27. zarządzanie inżynierskie 7
28. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,9
29. fotonika 6,9
30. inżynieria naftowa i gazownicza 6,9
31. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 6,4
32. filologia portugalska 6,4
33. inżynieria biochemiczna 6,3
34. papiernictwo i poligrafia 6,2
35. filologia ugrofińska 6,1
36. inżynieria biomedyczna 6,1
37. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 6,1
38. technologie ochrony środowiska 6,1
39. analityka medyczna 6
40. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 6
41. lotnictwo i kosmonautyka 6
42. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 5,9
43. geodezja i kartografia 5,9
44. inżynieria produkcji 5,8
45. orientalistyka 5,7
46. ceramika 5,7
47. inżynieria procesowa 5,7
48. inżynieria zarządzania 5,7
49. makrokierunek - nanotechnologia 5,7
50. akustyka 5,6
51. akustyka 5,6
52. kierunek prawno-ekonomiczny 5,5
53. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 5,4
54. edytorstwo 5,3
55. makrokierunek - technologie energii odnawialnej 5,3
56. inżynieria materiałowa 5,2
57. nanotechnologia 5,2
58. bioinformatyka i biologia systemów 5,1
59. informatyka w biznesie 5,1
60. informatyka w biznesie 5,1
61. amerykanistyka 5
62. automatyka i robotyka 4,9
63. psychologia 4,8
64. energetyka 4,8
65. inżynieria i gospodarka wodna 4,7
66. filologia francuska 4,6
67. oceanotechnika 4,6
68. żywienie człowieka 4,6
69. lingwistyka stosowana 4,5
70. logopedia ogólna i kliniczna 4,5
71. samorząd terytorialny i polityka regionalna 4,5
72. behawiorystyka zwierząt 4,5
73. dietetyka 4,4
74. pedagogika wczesnej edukacji 4,4
75. dietetyka 4,4
76. mechatronika 4,4
77. undergraduate programme in International Relations 4,3
78. gospodarka przestrzenna 4,3
79. kulturoznawstwo i wiedza o mediach 4,2
80. inżynieria chemiczna i procesowa 4,2
81. filologia czeska 4,1
82. informatyka stosowana 4,1
83. europeistyka - studia europejskie 4
84. kierunek ekonomiczno-prawny 4
85. lingwistyka dla biznesu 4
86. biotechnologia 4
87. prawo europejskie 3,9
88. finanse i inwestycje 3,8
89. lingwistyka stosowana - język włoski z językiem hiszpańskim 3,8
90. architektura 3,8
91. górnictwo i geologia 3,8
92. filologia nowogrecka 3,7
93. lingwistyka stosowana - angielski z niemieckim od podstaw 3,7
94. prawo 3,7
95. regionalistyka kulturowa 3,7
96. elektronika i telekomunikacja 3,7
97. zarządzanie i inżynieria produkcji 3,7
98. filologia romańska 3,6
99. gastronomia i hotelarstwo 3,6
100. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 3,6
101. logistyka mediów 3,6
102. studia azjatyckie 3,6
103. zarządzanie zasobami ludzkimi 3,6
104. fizyka techniczna 3,6
105. elektroniczne przetwarzanie informacji 3,5
106. filologia rosyjska 3,5
107. fizyka medyczna 3,5
108. Międzykierunkowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze 3,5
109. fizyka medyczna 3,5
110. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska 3,4
111. elektrotechnika 3,4
112. logopedia z audiologią 3,3
113. matematyka stosowana 3,3
114. studia regionalne 3,3
115. elektronika 3,3
116. matematyka stosowana 3,3
117. mechanika i budowa maszyn 3,3
118. dziennikarstwo i komunikacja społeczna 3,2
119. filologia angielska z językiem niemieckim 3,2
120. filologia niderlandzka 3,2
121. komunikacja promocyjna i kryzysowa 3,2
122. marketing 3,2
123. ochrona środowiska 3,2
124. architektura i urbanistyka 3,2
125. ochrona środowiska 3,2
126. technologia chemiczna 3,2
127. europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych 3,1
128. finanse i rachunkowość 3,1
129. lingwistyka stosowana - język francuski z językiem hiszpańskim 3,1
130. logistyka 3,1
131. publikowanie cyfrowe i sieciowe 3,1
132. budownictwo 3,1
133. logistyka 3,1
134. rybactwo 3,1
135. technologie komputerowe 3,1
136. telekomunikacja 3,1
137. wirtotechnologia 3,1
138. włókiennictwo 3,1
139. Business Management 3
140. filologia klasyczna 3
141. kognitywistyka 3
142. bioinżynieria 3
 
Polityka Prywatności