Ranking kierunków wg liczby kandydatów na jedno miejsce

Rok 2019/2020 - top 20
1. orientalistyka - japonistyka 26,1
2. matematyka i analiza danych 22,2
3. orientalistyka - sinologia 19,5
4. sztuki nowoczesne - Design now! 16
5. elektromobilność 15,9
6. komunikacja wizerunkowa 15,7
7. mechanika i projektowanie maszyn 15,7
8. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 15,3
9. Media Design i marketing wizerunkowy 15
10. chemia i toksykologia sądowa 14,8
11. nanotechnologia 14,4
12. inżynieria farmaceutyczna 14,4
13. sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence 13,6
14. produkcja form audiowizualnych 13,5
15. filologia angielsko-chińska 12,6
16. energetyka i chemia jądrowa 12,4
17. zarządzanie inżynierskie 12,4
18. finanse, bankowość, ubezpieczenia 12,4
19. kierunek lekarski 11,9
20. innowacje w biznesie 11,9
Rok 2018/2019 - top 20
1. inżynieria farmaceutyczna 18,3
2. inżynieria i analiza danych 17,8
3. chemia i toksykologia sądowa 16,9
4. technologia chemiczna 16,3
5. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 15
6. kierunek lekarski 14,1
7. zarządzanie inżynierskie 13,3
8. neofilologia (orientalna - japonistyka) 13
9. korozja 12,9
10. komunikacja wizerunkowa 11,1
11. reżyseria 10,7
12. neofilologia (szwedzka) 10
13. neofilologia (angielska) 9,9
14. filologia (szwedzka) 9,5
15. dziennikarstwo i medioznawstwo 9,3
16. filologia (duńska) 9,2
17. neofilologia (orientalna - sinologia) 9,1
18. filologia (dalekowschodnia) 9,1
19. logistyka i administrowanie w mediach 9,1
20. zielone technologie i monitoring 9
Rok 2017/2018 - top 20
1. inżynieria i analiza danych 54,6
2. zarządzanie inżynierskie 19,4
3. chemia i toksykologia sądowa 18,9
4. kierunek lekarski (uczelnie nadzorowane przez MNiSW) 16,7
5. filologia (filologia norweska) 14,5
6. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka) 12
7. inżynieria danych 12
8. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 10,5
9. bioinformatyka 10,3
10. korozja 10,2
11. biogospodarka 9,4
12. skandynawistyka 9,3
13. neofilologia (filologia orientalna - sinologia) 9,3
14. neofilologia (filologia szwedzka) 9,2
15. komunikacja wizerunkowa 9,1
16. kryminologia 9,1
17. neofilologia (filologia hiszpańska) 9
18. inżynieria mechaniczno-medyczna 8,9
19. filologia (dalekowschodnia) 8,9
20. orientalistyka 8,7
Rok 2016/2017 - top 20
1. chemia i toksykologia sądowa 21,2 licencjackie
2. kierunek lekarski (uczelnie MNiSW) 16,8 jednolite magisterskie
3. logistyka i administrowanie w mediach 11,6 licencjackie
4. filologia szwedzka 11,6 licencjackie
5. zarządzanie i przywództwo 11,1 licencjackie
6. komunikacja wizerunkowa 10 licencjackie
7. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 9,8 inżynierskie
8. energetyka i chemia jądrowa 9,6 licencjackie
9. biogospodarka 9,4 inżynierskie
10. chemia budowlana 9,1 inżynierskie
11. organizowanie rynku pracy 9,1 licencjackie
12. reżyseria 8,9 licencjackie
13. dziennikarstwo i medioznawstwo 8,7 licencjackie
14. fotonika 8,5 inżynierskie
15. kryminologia 8,4 licencjackie
16. inżynieria kosmiczna 8,3 inżynierskie
17. inżynieria biochemiczna 7,9 inżynierskie
18. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 7,8 licencjackie
19. jakość i bezpieczeństwo środowiska 7,5 inżynierskie
20. konserwacja i degradacja materiałów 7,4 inżynierskie
Rok 2015/2016 - top 20
1. kierunek lekarski (uczelnie MNiSW) 26,9
2. międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 18,3
3. podstawy nauk technicznych 17,3
4. chemia i toksykologia sądowa 17
5. zarządzanie biznesem wielokulturowym 13
6. kryminologia 10,9
7. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne 10,8
8. konserwacja i degradacja materiałów 10,4
9. zarządzanie instytucjami artystycznymi 10,2
10. inżynieria procesowa 10,2
11. komunikacja wizerunkowa 9,7
12. geoinformatyka 9,7
13. bioinformatyka 9,7
14. dziennikarstwo i medioznawstwo 9,6
15. logistyka i administrowanie w mediach 9,6
16. skandynawistyka 9,4
17. biotechnologia środowiska 8,9
18. zielone technologie i monitoring 8,6
19. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 8,4
20. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 8,4
Rok 2014/2015 - top 20
1. Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 20,2
2. podstawy nauk technicznych 14,9
3. filologia orientalna - sinologia 13,9
4. kierunek lekarski (UWM w Olsztynie) 10,1
5. inżynieria procesowa 10,1
6. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 9,8
7. kryminologia 9,6
8. skandynawistyka 9,6
9. filologia hiszpańska 9,5
10. komunikacja wizerunkowa 9,2
11. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 9,2
12. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne 9,1
13. filologia angielska 8,6
14. reżyseria 8,4
15. italianistyka 8
16. chemia budowlana 7,9
17. inżynieria bezpieczeństwa pracy 7,8
18. bioinformatyka 7,7
19. zarządzanie humanistyczne 7,7
20. inżynieria biochemiczna 7,5
Rok 2013/2014 - top 20
1. kryminologia 45,7
2. międzykierunkowe studia ekonomiczno - menedżerskie 15,4
3. filologia orientalna - japonistyka 14,6
4. ekologiczne źródła energii 14,1
5. sinologia 13,1
6. komunikacja wizerunkowa 13
7. makrokierunek - bioinformatyka 11,4
8. makrokierunek - bioinformatyka 11,4
9. filologia hiszpańska 11
10. inżynieria mechaniczna i materiałowa 11
11. międzykierunkowe studia ekonomiczno - matematyczne 10,7
12. filologia szwedzka 10,4
13. reżyseria 9,9
14. filologia angielska 9,2
15. chemia budowlana 8,7
16. zarządzanie instytucjami artystycznymi 8,5
17. zarządzanie kulturą i mediami 8,4
18. inżynieria bezpieczeństwa pracy 8,4
19. reżyseria dźwięku 8,3
20. skandynawistyka 8,3
 
Polityka Prywatności