Najpopularniejsze kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015 wg liczby kandydatów na 1 miejsce

1. Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie 20,2
2. podstawy nauk technicznych 14,9
3. filologia orientalna - sinologia 13,9
4. kierunek lekarski (UWM w Olsztynie) 10,1
5. inżynieria procesowa 10,1
6. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 9,8
7. kryminologia 9,6
8. skandynawistyka 9,6
9. filologia hiszpańska 9,5
10. komunikacja wizerunkowa 9,2
11. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 9,2
12. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne 9,1
13. filologia angielska 8,6
14. reżyseria 8,4
15. italianistyka 8
16. chemia budowlana 7,9
17. inżynieria bezpieczeństwa pracy 7,8
18. bioinformatyka 7,7
19. zarządzanie humanistyczne 7,7
20. inżynieria biochemiczna 7,5
21. biotechnologia środowiska 7,2
22. japonistyka 7,2
23. filologia włoska 7,1
24. fotonika 7,1
25. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 6,9
26. analityka gospodarcza 6,8
27. filologia ugrofińska 6,7
28. genetyka i biologia eksperymentalna 6,7
29. inżynieria mechaniczno-medyczna 6,7
30. inżynieria produkcji 6,5
31. weterynaria 6,5
32. prawo własności intelektualnej i nowych mediów 6,4
33. orientalistyka 6,4
34. logopedia ogólna i kliniczna 6,3
35. jakość i bezpieczeństwo żywności 6,3
36. filologia (język rosyjski dla biznesu 6
37. nanotechnologia 6
38. zarządzanie inżynierskie 5,9
39. neurobiologia 5,8
40. papiernictwo i poligrafia 5,8
41. reżyseria dźwięku 5,8
42. sinologia 5,7
43. filologia szwedzka 5,5
44. lotnictwo i kosmonautyka 5,5
45. kierunek prawno-ekonomiczny 5,5
46. oceanotechnika 5,4
47. zarządzanie instytucjami artystycznymi 5,3
48. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 5,3
49. inżynieria zarządzania 5,2
50. geodezja i kartografia 5,2
51. inżynieria biomedyczna 5,1
52. technologie ochrony środowiska 5,1
53. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 5,1
54. filologia francuska 4,9
55. energetyka i chemia jądrowa 4,8
56. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 4,6
57. nanotechnologia 4,4
58. automatyka i robotyka 4,4
59. zarządzanie kulturą i mediami 4,4
60. konserwacja i degradacja materiałów 4,4
61. mechatronika 4,4
62. energetyka 4,3
63. edytorstwo 4,3
64. lingwistyka stosowana 4,3
65. psychologia 4,3
66. bioinformatyka i biologia systemów 4,3
67. iberystyka 4,3
68. włókiennictwo 4,2
69. informatyka w biznesie 4,2
70. filologia słowiańska –czeska 4,2
71. Filologia (języki stosowane język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym) 4,2
72. inżynieria materiałowa 4,2
73. inżynieria chemiczna i procesowa 4,2
74. dziennikarstwo i medioznawstwo 4,1
75. realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia 4
76. lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim) 4
77. biologia medyczna 4
 
Polityka Prywatności