Najpopularniejsze kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018 wg liczby kandydatów na 1 miejsce

1. inżynieria i analiza danych 54,6
2. zarządzanie inżynierskie 19,4
3. chemia i toksykologia sądowa 18,9
4. kierunek lekarski (uczelnie nadzorowane przez MNiSW) 16,7
5. filologia (filologia norweska) 14,5
6. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka) 12
7. inżynieria danych 12
8. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 10,5
9. bioinformatyka 10,3
10. korozja 10,2
11. biogospodarka 9,4
12. skandynawistyka 9,3
13. neofilologia (filologia orientalna - sinologia) 9,3
14. neofilologia (filologia szwedzka) 9,2
15. komunikacja wizerunkowa 9,1
16. kryminologia 9,1
17. neofilologia (filologia hiszpańska) 9
18. inżynieria mechaniczno-medyczna 8,9
19. filologia (dalekowschodnia) 8,9
20. orientalistyka 8,7
21. neofilologia (filologia angielska) 8,6
22. filologia (italianistyka) 8,4
23. chemia budowlana 8,3
24. reżyseria 8,3
25. dziennikarstwo i medioznawstwo 8,2
26. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 7,9
27. logistyka i administrowanie w mediach 7,6
28. weterynaria 7,4
29. zarządzanie i prawo w biznesie 7,3
30. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim) 7,2
31. inżynieria kosmiczna 7,2
32. sinologia 6,9
33. inżynieria mechaniczna i materiałowa 6,8
34. inżynieria biochemiczna 6,8
35. fotonika 6,7
36. filologia (filologia duńska) 6,7
37. dyplomacja 6,7
38. inżynieria bezpieczeństwa pracy 6,6
39. zielone technologie i monitoring 6,5
40. Tourism management 6,5
41. Filologia (filologia koreańska) 6,5
42. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,4
43. matematyka w technice 6,3
44. informatyka w biznesie 6,3
45. filologia włoska 6,3
46. logopedia ogólna i kliniczna 6,2
47. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 6,1
48. lotnictwo i kosmonautyka 6,1
49. nanotechnologia 6
50. genetyka i biologia eksperymentalna 5,9
51. neofilologia (filologia włoska) 5,9
52. filologia (japonistyka) 5,9
53. geoinformatyka 5,8
54. inżynieria mechatroniczna 5,8
55. marketing 5,8
56. Finance 5,7
57. neurobiologia 5,7
58. włókiennictwo i przemysł mody 5,5
59. nowe media i kultura cyfrowa 5,4
60. zarządzanie instytucjami artystycznymi 5,3
61. inżynieria zarządzania 5,2
62. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 5,1
63. automatyka i robotyka 5,1
64. antropozoologia 5,1
65. psychologia 5,1
66. filologia (filologia romańska z językiem angielskim) 5,1
67. Digital Design 5,1
68. zarządzanie dziedzictwem kulturowym 5
69. turystyka 5
70. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 5
71. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska 5
72. biomateriały inspirowane naturą 4,9
73. zarządzanie kulturą i mediami 4,9
74. technologie komputerowe 4,9
75. anglistyka 4,9
76. reżyseria dźwięku 4,8
77. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 4,8
78. papiernictwo i poligrafia 4,8
79. monitoring środowiska przyrodniczego 4,8
80. sztuka i media 4,7
81. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 4,7
82. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim) 4,7
83. biologia stosowana 4,7
84. mechatronika 4,6
85. browarnictwo i słodownictwo 4,6
86. inżynieria chemiczna i procesowa 4,5
87. filologia (filologia hiszpańska) 4,5
88. filologia ugrofińska 4,5
89. ekologiczne źródła energii 4,5
90. amerykanistyka 4,5
91. energetyka i chemia jądrowa 4,5
92. analityka gospodarcza 4,5
93. komunikacja i psychologia w biznesie 4,4
94. elektroradiologia 4,4
95. inżynieria biomedyczna 4,4
96. inżynieria obliczeniowa 4,4
97. energetyka 4,3
98. edytorstwo 4,3
99. filologia (lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim) 4,3
100. Undergraduate Programme in International Relations 4,3
101. inżynieria materiałowa 4,2
102. telekomunikacja 4,2
103. jakość i bezpieczeństwo żywności 4,2
104. animacja osób 50+ 4,2
105. filologia (sinologia) 4,1
106. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 4,1
107. marketing i komunikacja rynkowa 4,1
108. człowiek w cyberprzestrzeni 4
109. sport 4
110. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym 4
111. chemia medyczna 4
112. lingwistyka stosowana 4
 
Polityka Prywatności