Najpopularniejsze kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019 wg liczby kandydatów na 1 miejsce

1. inżynieria farmaceutyczna 18,3
2. inżynieria i analiza danych 17,8
3. chemia i toksykologia sądowa 16,9
4. technologia chemiczna 16,3
5. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia 15
6. kierunek lekarski 14,1
7. zarządzanie inżynierskie 13,3
8. neofilologia (orientalna - japonistyka) 13
9. korozja 12,9
10. komunikacja wizerunkowa 11,1
11. reżyseria 10,7
12. neofilologia (szwedzka) 10
13. neofilologia (angielska) 9,9
14. filologia (szwedzka) 9,5
15. dziennikarstwo i medioznawstwo 9,3
16. filologia (duńska) 9,2
17. neofilologia (orientalna - sinologia) 9,1
18. filologia (dalekowschodnia) 9,1
19. logistyka i administrowanie w mediach 9,1
20. zielone technologie i monitoring 9
21. inżynieria mechaniczno-medyczna 8,9
22. zarządzanie instytucjami artystycznymi 8,7
23. skandynawistyka 8,5
24. biogospodarka 8,4
25. zarządzanie kulturą i mediami 8,2
26. fotonika 8,1
27. zarządzanie i prawo w biznesie 8
28. orientalistyka 8
29. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 7,9
30. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 7,9
31. Finance 7,9
32. chemia budowlana 7,6
33. kryminologia 7,5
34. energetyka i chemia jądrowa 7,5
35. systemy sterowania inteligentnymi budynkami 7,3
36. inżynieria kosmiczna 7,3
37. inżynieria danych 7,2
38. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim) 7,2
39. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 6,8
40. logistyka międzynarodowa 6,8
41. weterynaria 6,7
42. sztuka i media 6,6
43. filologia (italianistyka) 6,6
44. filologia (koreańska) 6,5
45. matematyka w technice 6,5
46. marketing 6,4
47. logopedia ogólna i kliniczna 6,4
48. genetyka i biologia eksperymentalna 6,3
49. inżynieria mechaniczna i materiałowa 6,2
50. informatyka społeczna 6,2
51. nanotechnologia 6,2
52. filologia (japońska) 6,1
53. neurobiologia 6
54. nowe media i kultura cyfrowa 6
55. inżynieria zarządzania 6
56. filologia angielska 5,9
57. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 5,9
58. inżynieria biochemiczna 5,9
59. żywienie człowieka i dietetyka 5,8
60. reżyseria dźwięku 5,8
61. turystyka 5,7
62. Digital design 5,7
63. energetyka odnawialna i zarządzanie energią 5,7
64. inżynieria mechatroniczna 5,6
65. informatyka w biznesie 5,6
66. analityka gospodarcza 5,5
67. chemia medyczna 5,5
68. psychologia 5,4
69. filologia (romańska z językiem angielskim) 5,4
70. geoinformatyka 5,4
71. amerykanistyka 5,3
72. informatyka analityczna 5,3
73. anglistyka 5,2
74. komunikacja i psychologia w biznesie 5,2
75. automatyka i robotyka 5,2
76. lotnictwo i kosmonautyka 5,1
77. Chemistry 5,1
78. inżynieria bezpieczeństwa pracy 5,1
79. sinologia 5
80. iberystyka 5
81. finanse i inwestycje 5
82. bioinformatyka i biologia systemów 5
83. psychokryminalistyka 5
84. papiernictwo i poligrafia 4,9
85. Business management 4,9
86. neofilologia (włoska) 4,9
87. biologia sądowa 4,9
88. zarządzanie zasobami ludzkimi 4,9
89. oceanotechnika 4,9
90. marketing i komunikacja rynkowa 4,8
91. biologia stosowana 4,8
92. energetyka 4,7
93. neofilologia (francuska) 4,7
94. zaawansowane materiały i nanotechnologia 4,6
95. optyka okularowa z elementami optometrii 4,6
96. inżynieria obliczeniowa 4,6
97. filologia bałtycka 4,5
98. rachunkowość 4,5
99. kierunek prawno-ekonomiczny 4,5
100. inżynieria nanostruktur 4,5
101. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim) 4,4
102. filologia (hiszpańska) 4,4
103. Applied Economic and Social Analysis 4,4
104. prawo własności intelektualnej i nowych mediów 4,4
105. profilaktyka społeczna i resocjalizacja 4,4
106. elektroradiologia 4,4
107. biomateriały inspirowane naturą 4,4
108. indywidualne studia międzyobszarowe 4,3
109. wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 4,3
110. Tourism management 4,3
111. filologia (arabistyka) 4,3
112. ekologiczne źródła energii 4,3
113. inżynieria chemiczna i procesowa 4,3
114. telekomunikacja 4,3
115. jakość i bezpieczeństwo żywności 4,3
116. informatyka stosowana 4,3
117. inżynieria biomedyczna 4,3
118. mechatronika 4,2
119. geofizyka w geologii 4,2
120. włókiennictwo i przemysł mody 4,2
121. socjologia stosowana i antropologia społeczna 4,2
122. zastosowania fizyki w biologii i medycynie 4,2
123. gospodarka miejska (urban management) 4,1
124. organizowanie rynku pracy 4,1
125. przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami 4,1
126. technologie komputerowe 4,1
127. inżynieria materiałowa 4
128. elektroniczne przetwarzanie informacji 4
129. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 4
 
Polityka Prywatności